Jaktapportering
Datum Arr/Plats Pris Domare
06-07-29 LRK Rejmyre - Cinna Wiberg
Protokoll för inofficiellt retrieverprov
   

Samarbetsvilja

Samarbetar i de flesta fall med sin förare. Kunde önska mer direkta överlämningar

Sökarbete

Söker på bredd och djup. Hämtar 5 apporter, men byter apport vid 2 tillfällen och går inte direkt tillbaka och hämtar den bytta apporten.

Fart Normal
Uthållighet OK
Näsa Används väl
Dirigerbarhet Förmås att gå åt anvisat håll efter diverse utflykter.
Markeringsförmåga Utmärkt både på land och vatten.
Skottreaktion Uppmärksam i skott.
Stadga Utmärkt
Apporteringslust Bra
Apportgrepp Bra grepp och mkt fina överlämningar
Simteknik Simmar bra
Vattenarbete Gör ett bra vattenarbete, spikar båda markeringarna.
Sammanfattande kritik: En trevlig Goldentik som gör ett utmärkt markeringsarbete. Gör ett bra sökarbete, men byter tyvärr apport vid två tillfällen, vilket tyvärr gör att hon inte kan tilldelas pris idag. Tyst och lugnt förd.